een merk van Hitma B.V.

Museum In 't Houten Huis belicht de geschiedenis van het Schermereiland - dat vroeger door water verbonden was met de Zuiderzee - en zijn zeevarende bewoners. Thema’s die in het museum aan bod komen zijn de walvisvaart, haringvisserij, houten huizen, doopsgezinden en Jan Adriaansz Leeghwater. Daarnaast beheert het museum het voormalige raadhuis van Graft en een aantal stukken van de gemeente Alkmaar die hangen in de raadhuizen van de Rijp en van Grootschermer.


“Het is belangrijk om het binnenklimaat in de verschillende ruimten en op de verschillende locaties te kunnen monitoren,” vertelt Susan Bos, collectiebeheerder van Museum In ’t Houten Huis. “We willen onze stukken zo goed mogelijk conserveren. Daarvoor moeten de temperatuur en luchtvochtigheid binnen bepaalde grenswaarden blijven. Die grenswaarden staan per ruimte vast en soms zelfs per stuk.”

Nieuw klimaatmonitoringssysteem

“Toen afgelopen jaar bleek dat ons monitoringssysteem verouderd was en dat er geen updates meer op konden worden uitgevoerd, moesten we op zoek naar een nieuw systeem,” vervolgt Susan. “We stelden criteria op waaraan het gewenste systeem moest voldoen en gingen op zoek naar een passende leverancier. Onze ICT’er kwam vrij snel uit bij ATAL. Hun systeem is volledig in overeenstemming met onze vereisten en het hoofdkantoor zit bovendien bij ons in de buurt. Dat maakt de communicatie supereenvoudig en als er iets is, zijn ze er in een oogwenk.”

Altijd van alles op de hoogte

“Er ging een wereld voor me open met OnlineSensor, het onlinesysteem van ATAL,” vertelt Susan opgetogen. “Ik hoef nu niet meer naar kantoor om in te loggen en meetwaarden te bekijken. Ik kan alles vanaf elke locatie in de gaten houden, als ik mijn telefoon of tablet maar bij me heb. Is er een overschrijding, dan stuurt het systeem automatisch een melding. Dit levert me enorm veel tijd en gemak op.

Perfecte ondersteuning

“Bovendien kunnen we nu alle meetgegevens overleggen die we nodig hebben om bepaalde stukken in bruikleen te kunnen krijgen,” aldus Susan. “De mensen van ATAL hebben ons perfect ondersteund bij het installeren van alle sensoren. Ze belden een paar maanden na de ingebruikname zelfs met de vraag of alles in orde was. Echt een topservice!”

Enorme stap voorwaarts

“Wat ook heel handig is,” vervolgt Susan enthousiast, “de slimme sensoren van ATAL uploaden hun gegevens via Internet-of-Things-netwerken zoals LoRa en Sigfox of via GPRS-communicatie. Ook de meetgegevens van de sensoren die buiten onze eigen netwerklocatie vallen, zijn daarmee altijd realtime beschikbaar. Ten opzichte van ons vorige systeem is dit een enorme stap voorwaarts. Dankzij ATAL bewaken we onze geschiedenis met de technologie van de toekomst!”

De volgende producten zijn gebruikt in deze case:

AirZenZ pro

Online datalogger met interne sensoren voor meting van temperatuur, RV, atmosferische druk. 

OnlineSensor

Online meetplatform: 24/7 belangrijke binnenklimaat parameters op afstand monitoren en managen.