een merk van Hitma B.V.
vrijdag 24 november 2023

Belgische wetgeving inzake binnenluchtkwaliteit

Vorig jaar, op 1 december 2022 zag de wet van 6 november 2022 het licht in het Belgisch Staatsblad, betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in afgesloten openbare ruimten. Dit moment markeerde het begin van een nieuw tijdperk in België, gericht op het bevorderen van een gezondere binnenluchtkwaliteit. Deze wet heeft als doel de algehele gezondheid te bevorderen van eenieder die specifieke ruimtes betreedt. 

Impact van pandemieën minimaliseren

De voornaamste doelstelling van de wet is het beperken van de aanwezigheid van verontreinigende stoffen, waaronder virussen, in de binnenlucht. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet om de impact van toekomstige ademhalingspandemieën te minimaliseren en de bescherming van de volksgezondheid te versterken. 

Kernprincipes wet betreffende verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn:

  • Het vaststellen van indicatieve en niet-bindende referentieniveaus voor binnenluchtkwaliteit.
  • Het aanmoedigen van uitbaters om de bestaande luchtkwaliteit te evalueren en te verbeteren door middel van een risicoanalyse en een actieplan.
  • Het waarborgen van transparantie voor het publiek met betrekking tot de verwachte binnenluchtkwaliteit door middel van een certificerings- en labellingsysteem.
  • De oprichting van een platform voor binnenluchtkwaliteit dat betrokken sectoren, de overheid, de wetenschappelijke gemeenschap en fabrikanten van ventilatie- en luchtzuiveringsapparatuur samenbrengt.

Twee niveaus voor goede luchtkwaliteit

De wet introduceert twee referentieniveaus voor goede luchtkwaliteit, aangeduid als Niveau A en Niveau B. Deze niveaus worden gekenmerkt door specifieke ventilatie- en zuiveringsdebieten of CO2-concentraties in de ruimten. 

  • Vanaf 10 december 2023 is het verplicht om een luchtkwaliteitsmeter te gebruiken en een risicoanalyse met actieplan te ontwikkelen en beschikbaar te stellen. 
  • Vanaf 1 januari 2025 geldt de verplichting tot certificering, het tonen van het toegekende label, en het blijven exploiteren van de locatie met gelijkwaardige apparatuur. 

Heb je vragen over welke meetapparatuur geschikt is om aan de Belgische wetgeving op het gebied van binnenklimaat te kunnen voldoen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor meer informatie over deze wet en de toekomstige verplichtingen, verwijzen we naar de officiële aankondiging op de website van de FOD Volksgezondheid


Laat een reactie achter